Disclaimer en colofon

Disclaimer

Lees je beter is een online register jeugdliteratuur & geneeskunde dat kinderen en hun verzorgers in staat stelt boeken te zoeken over ziek zijn. Het gaat daarbij nadrukkelijk om verhalende boeken in het jeugdliteraire domein. Ook gedichtenbundels waarin poëzie over ziek zijn is opgenomen, komen in aanmerking voor plaatsing. Geplaatste boeken zijn zoveel mogelijk verkrijgbaar via de Openbare Bibliotheek en/of de reguliere boekhandel. Niet in aanmerking voor plaatsing op leesjebeter.nl  komen strikt informatieve boeken en boeken uitgegeven in eigen beheer.

Bezoekers van het register kunnen er titels voor aanbrengen en reacties op achterlaten. Een onafhankelijke redactie beslist over opname in het register en over plaatsing van de reacties. De redactie beslist over plaatsing van gesuggereerde titels en kan commentaren verwijderen, bijvoorbeeld als ze ongepast zijn.

De boekinformatie op Lees je beter is veelal afkomstig van het register van de Koninklijke Bibliotheek, aangevuld met informatie van uitgeverijen en overige informatieve websites. Mocht deze informatie fouten bevatten, of mocht de gebruiker menen dat deze informatie auteursrechtelijk is beschermd, dan kan hij contact opnemen met de redactie via info@leesjebeter.nl.

Lees je beter doet zelf geen uitspraak over de kwaliteit van de getoonde titels; de waardering met pleisters is gebaseerd op waardering van de bezoekers.

Dat kinderen zich beter kunnen voelen door boeken te lezen, is een stelling die door enkele wetenschappelijke onderzoeken (deels) wordt onderbouwd. ‘Lees je beter’ is overdrachtelijk bedoeld en wil niet beweren dat literatuur een medicijn is dat ziekte wegneemt of een slechte afloop voorkomt. Wie terminaal ziek is geneest niet door een boek te lezen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers van kinderen om te bepalen of zij willen dat hun zieke kind een bepaald boek leest of niet. Lees je beter wordt momenteel beheerd door:

Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
info@leesjebeter.nl.

Colofon

Ontwerp en realisatie website Studio Parkers, Sara Kolster
Illustraties en animatie Josie van der Mark en De Tierelier

Fotografie B. Kleyn (fotograaf beeld Ted van Lieshout)